top of page

6       INT. RESTAURANT - DAG                                         

Ingrid en Robert komen binnen in het restaurant. Een vijftal klanten maar. Het is rustig.

ROBERT

Excuseer, ik heb gereserveerd voor.. euh... vier

OBER

(Frans accent)

Op welke naam?

ROBERT

Robert.

Ingrid kijkt naar Robert en ziet hem aarzelen

INGRID

Douwe.

OBER

Ah ja, u mag daar plaatsnemen

ROBERT

Heeft u iets meer achterin?

OBER

Euh, even kijken. Geen probleem. Dit tafeltje is ook vrij. Neem gerust plaats. Ik breng zo de kaart.

Ze gaan zitten aan het gereserveerde tafeltje (verborgen in de hoek)

Hun gsm biept. Robert haalt zijn gsm uit zijn binnenzak.

Ingrid doet haar jas uit, gaat zitten, neemt haar gsm uit haar tas.

ROBERT

Ze...

INGRID

Ja, ik lees het ook. 10 minuten later

De ober komt de kaart brengen. Ze kijken naar de menukaart, maar ook niet. Ingrid zucht en legt de kaart weg.

INGRID

Euh, doe mij maar een latté alstublieft.

ROBERT

Een euh, gewone zwarte koffie

De ober vertrekt. Ingrid neemt haar gsm, legt ze terug op tafel en besluit het over een ander boeg gooien.

INGRID

Ah ja... Carmen heeft haar laatste examen donderdag, dus ik zou reserveren in de Fiskebar.

 

ROBERT

Ja, dat is goed

 

INGRID

Ze had het echt niet gemakkelijk. Veel verslagen en onderzoeken. Studies zijn niet meer zoals vroeger.

 

ROBERT

Zoals veel dingen

Ingrid ziet dat hij er niet helemaal bij is, maar ze probeert hem toch te verstrooien. Ze gaat verder.

 

INGRID

En dan wil ze nog een extra jaar doen. Heeft ze je er al over gehad?

ROBERT

(kijkt rond en dan weer naar de deur)

INGRID

Daar moet ze dan maar eerst iets tegen jou over zeggen. Ze had het over Finland, dan weer Zweden. Enfin, madame wil dus ook Erasmus doen.

ROBERT

Van wie zou ze het hebben…

INGRID

Ja (lacht) En onze Juul heeft gisteren gebeld. Hij heeft het wel fijn op hoogtestage. Goed we..

 

Robert knikt.

ROBERT

Sorry, maar kunnen we even niet over de kinderen praten? Ik vind dat echt... Niet nu alstublieft.

 

Ingrid knikt en kijkt naar buiten.

Het is lang stil.

ROBERT

Inge, heb ik ooit... Hebben wij ooit (begint te fluisteren) seks gehad zonder dat jij het wou?

Ingrid aarzelt.

INGRID

Gho...ja

ROBERT

Ja?!

INGRID

Ja, allez, ik bedoel. Ik had wel es geen goesting. Maar dan ging ik daar ook wel gewoon in mee hè? Ik zei dat niet.

ROBERT

Wacht even. Tegen je zin?

(kijkt achter zich en blijft fluisteren)

Vreeën wij tegen je zin?

INGRID

Ow, neenee, ik HAD soms geen goesting.

Niet TEGEN mijn goesting. (beat)

Maar gij voelde dat niet hè? En 't is ook helemaal niet dat ik mij daar dan niet goed bij voelde. Alleen, ja... 't gebeurde en ik ging erin mee.

ROBERT

Maar, enfin, dat hoefde toch helemaal niet?

INGRID

Nee, dat weet ik. Maar dat was mijn beslissing he

ROBERT

Ik had dat wel graag geweten, Inge

 

INGRID

Dat begrijp ik. Ik heb ons Carmen ook wel iets anders bijgebracht he. Dat ze zich moet uitspreken, grenzen aangeven, ... Maar weet ge, het waren andere tijden, er werd niet zo openlijk over seks gepraat, we waren ook al zolang samen en... Allez ja, op den duur weet ge wel wat komt he.

ROBERT

Maar dat voelde niet alsof ik je dwong?

INGRID

Maar nee. Dat was vertrouwd. En ik wou u dat ook gewoon niet ontzeggen.

ROBERT

Ik wist dat echt niet ...

INGRID

Da's echt maar een paar keer zo gegaan he, Robbie.

INGRID

Maar als ge iemand niet echt kent, dan is dat gewoon... Ja... Moeilijker. (beat)

Dat meisje kende u niet.

ROBERT

Een vrouw. 33

(beat)

Ja, ik weet het, iets jonger

INGRID

Jah..

ROBERT

Ja, heel matuur en het klikte. Het was een fijne avond. Van het een kwam het ander. En zij wou ook.

Robbie schudt zijn hoofd. Hij probeert rustig te worden.

Stilte. Ingrid neemt haar gsm uit haar zak en begint het FILMPJE te kijken. Robert schrikt.

ROBERT

Moet dat nu?

INGRID

Sorry, ge hebt gelijk.

Ingrid steekt haar gsm weg.

INGRID

Veertienduizend clicks.

ROBERT

Wat??

INGRID

Ah ja, Hannah Puttemans van Radio 4!

ROBERT

Inge, ik zweer het. Ik had geen idee.

INGRID

Kunt ge mij anders nog es proberen vertellen... Vertel mij gewoon, van in het begin, wat er is gebeurd.

 

Robert schudt zijn hoofd.

INGRID

Dat we hier straks die conversatie wel kunnen voeren he.

ROBERT

Gewoon, seks Inge. Hete Seks

Hij wrijft in zijn gezicht. Ingrid kijkt hem meewarig aan.

INGRID

Van in het begin?

ROBERT (CONT'D) Maar nee, niet van in het begin. Het was een heel gezellige avond, hebben zelfs gedanst en... Dit is absurd.

INGRID

Ok, dus,… hete seks?

Robert knikt trekt zijn schouders op

INGRID

Voor u?!

ROBERT

Voor ons beiden dacht ik.

 

INGRID

Neenee, Robbie, weet ge het ZEKER? Want ze is toch weggegaan?

 

Robert knikt

 

INGRID

Zou het kunnen dat ge niet gemerkt hebt dat ge eigenlijk moest stoppen?

Robert kijkt haar aan. Ingrid aarzelt.

ROBERT

Wat wil je nu zeggen?

INGRID

Kijk, ik geloof u. Ik geloof dat gij geen idee hebt van waar het exact... Ja... (beat)

Ik ken u. Ge kunt af en toe,ja, hard zijn.

ROBERT

Ik heb die vrouw graag.

INGRID

Ik geloof dat.

ROBERT

En wat bedoelt jij met hard?

INGRID

Ja... Aan de haren trekken, de leiding nemen en er helemaal in op gaan. De ander vergeten.

 

ROBERT

Euh, ja. Ja, dat kan, maar enfin,

Inge. Wij waren jaren samen, wij kenden elkaars fantasieën, we deden als eens iets meer. Dat is iets anders dan een eerste date

 

Ingrid wrijft in haar ogen.

INGRID

(zucht) Op de eerste date…

ROBERT

Zeg, we zijn volwassen mensen. En jij vergeet dat wij op onze eerste date in de gracht lagen te vrijen tijdens de scoutsfuif

 

Hij valt stil.

INGRID

Ja, ik weet dat wel. Maar Robbie... Da's een mooie vrouw. Ik weet niet hoe het voor de rest zit met uw seksleven tegenwoordig maar ik kan mij voorstellen dat ge er efkes... uit zijt geweest...

Robert ZUCHT.

 

INGRID  (CONT’D)

Maar ze zei geen 'nee'? Zeker? Of ‘stop’? Of ‘ik wil niet’? Of ‘ik weet het niet’.

Hij schudt zijn hoofd.

INGRID

En daarna? Was het fijn? Vond gij het fijn?

Robert ZUCHT.

ROBERT

Ze is naar het toilet gegaan en toen ze terugkwam wou ze direkt slapen

 

ROBERT

 (emotioneel) Ik heb Hannah geen pijn gedaan, Inge, ik zweer het. Op het hoofd van onze Matisse.

 

INGRID

(Dat komt even binnen, ze zucht)

Hebben jullie nog gepraat?

 

Robert schudt zijn hoofd

Stilte.

 

ROBERT

Ze zei alleen dat ze moe was ... Ik begrijp het niet..

 

Hij denkt na en herspeelt de avond in zijn gedachten

Een DEUR klapt dicht. Hannah en Sofie komen het restaurant binnen. Robert en Ingrid zien hen aankomen en Robert staat in een reflex recht.

INGRID

Rustig blijven, Robbie.

Robert kijkt haar vragend aan, ZUCHT en gaat verward weer zitten. Ingrid staat op van haar stoel en neemt plaats naast Robert. In het passeren steekt ze een hand uit naar Hannah.

INGRID

Ik ben Ingrid.

Hannah schudt Ingrids hand.

HANNAH

Ik ben Hannah. Dit is Sofie.

SOFIE

Hallo.

Sofie schudt Ingrids hand. Robert blijft zitten, zijn blik op de tafel gericht. Hannah en Sofie trekken hun jas uit en nemen plaats.

HANNAH

Merci om af te spreken.

(aarzelend)

Ge hebt gelijk. We kunnen het risico niet nemen dat er dingen gezegd worden die niet waar zijn of woorden in mijn mond worden gelegd die niet de mijne zijn.

Robert kijkt op en steekt van wal. Eerst voorzichtig, maar steeds 'meer'.

ROBERT

Hannah, ik heb je niet gedwongen, toch? We hadden een fijne avond.

Hannah, oorspronkelijk vastberaden om hem recht aan te kijken, wendt nu toch haar blik af.

ROBERT

Ik heb je nog gezegd dat je kon gaan en staan waar je wou, allez... Ik ben echt niet die persoon die jij nu percipieert.

Stilte.

ROBERT

Hannah?

(Beat)

Hannah, kijk naar mij.

SOFIE

How, rustig hè Robèrt.

Robert bijt op zijn lip. Hij wil niet in de tegenaanval.

Dan toch stilletjes;

ROBERT

Het is Robert.

Sofie draait met haar ogen. Ingrid komt tussenbeide.

INGRID

Ik weet dat ge waarschijnlijk niet veel van hem denkt, maar wat er ook gebeurd is, we zijn wel hier om dat uit te klaren, ja? Dus een beetje respect?

SOFIE

Breek mij de bek niet open over respect.

INGRID

Op zijn minst beleefdheid dan.

HANNAH

Sofie...

SOFIE

Oké oké.

Stilte.

De ober komt aan tafel.

OBER

Hadden jullie graag al iets gehad om te drinken?

HANNAH

Plat watertje alstublieft.

SOFIE

Een gewone koffie.

De jongen knikt.

OBER

Hadden jullie graag onze menukaart gezien?

De vier kijken elkaar ongemakkelijk vragend aan. De ober wacht. Ingrid schiet ter hulp en knikt hem toe.

INGRID

(om er vanaf te zijn) Merci.

Robert herpakt zich. Rustig.

ROBERT

Hannah, heb ik iets gemist? Heb je ‘nee’ gezegd ? Heb je me gevraagd om te stoppen?

ROBERT

Als jij had gevraagd te stoppen was ik zonder nadenken gestopt!

Hannah LACHT groen. Gekwetst. Ze schudt haar hoofd, richt haar blik naar buiten.

HANNAH

Dat denk ik niet, gij waart...

ROBERT

Ja?

Hannah slikt haar woorden in.

ROBERT

Wat het ook is, je mag het zeggen, Hannah!

INGRID

(voorzichtig)

We zijn hier om te luisteren, hè?  Niet om aan te vallen. Ik zou graag horen hoe gij Robert ziet? Hoe ge de avond zag? Had ge pijn? Heeft Robert iets gedaan? Iets gezegd? Het moet toch van ergens komen, een woord, een moment, een gedachte, een beweging,…?

HANNAH

Wat wilt ge horen? Details? Hier? (kijkt rond) Het zal u niet bevallen.

Ingrid valt stil.

ROBERT

Echt waar, Hannah, moeten we dit schriftelijk doen? Want het gaat precies vlotter in een open brief?

SOFIE

We gingen praten, niet aanvallen, toch?

ROBERT

Zij creëert een monster van mij. Een verkrachter. Ik voel me aangevallen.

HANNAH

Dat heb ik niét gezegd.

ROBERT

Je spreekt het ook niet tegen.

 

SOFIE

Maar 't is wél zo, hè, Robert. We moeten een kat een kat noemen.

Robert KLOPT op tafel. Iedereen schrikt. Sofie kijkt hem met grote ogen aan. Het hek is van de dam.

INGRID

Robert...

SOFIE

Gij gaat NU kalmeren.

HANNAH

Het had gewoon niet mogen gebeuren.

ROBERT

Wat niet? De date? De fijne gesprekken? Jouw hand op mijn been? De seks? Of wat.. Waar?

Wat bedoel je?

(beat)

Ik wou praten he. Ik zag ook wel dat je ineens in jezelf was gekeerd. Maar je zei dat je moe was en ik respecteerde dat.

SOFIE

Gij hoort wat ge wilt horen.

ROBERT

En jij was er niet bij, oké? (Beat)

Als je dingen hoort over jezelf, dingen waar je niet aan uit kunt, dan word je onrustig, ja.

 

SOFIE

Ocharme gij.

HANNAH

Sorry, maar we dwalen af.

INGRID

Hannah, wat wilt ge? Wat hebt ge graag?

Hannah weet niet of ze dit juist begrepen heeft.

HANNAH

Geen geld, als dat is wat ge bedoelt.

SOFIE

Serieus?

Robert ZUCHT. Ingrid is het ook stilaan beu.

 

INGRID

Nee, ik bedoel natuurlijk geen geld. Ik bedoel; Wat kunnen we doen, wat kan Robbie doen, om het gevoel waarmee je nu kampt, te verzachten?

(herpakt zich) We zitten hier om de verschillende kanten van het verhaal te horen. Want de nuance geraken we hier kwijt.

SOFIE

Niet alles in het leven is nuance. Soms is het gewoon zwartwit. Woord tegen woord.

INGRID

Spijtig dat ge dat zo ziet. Er zitten meer kleuren in de potlodendoos, denk ik. Maar we moeten ze wel willen openmaken. (beat) Hannah?

HANNAH

Ja...

Hannah denkt na. Ze wil wel, maar het komt nog niet.

Robert ZUCHT ostentatief.

SOFIE

Gast...

ROBERT

Ik ga een sigaret roken.

Robert verlaat de tafel. Hannah schudt haar hoofd en staat ook op, richting toilet.

(DE CAMERA VOLGT HANNAH EN DE CAMERA OP ROBERT PANT NAAR INGRID)

(Off screen horen we Sofie ZUCHTEN)

Aan tafel kijkt Ingrid Sofie serieus aan.

SOFIE

Gij gelooft haar niet?

Ingrid kijkt naar buiten.

INGRID

Ik geloof Robert als hij zegt dat hij niet weet wat er fout is gegaan.

INGRID

Gelooft gij haar?

SOFIE

Hannah verzint dit niet. Ik heb haar nog nooit zo gezien.

INGRID

Waarom zegt ze dan niet gewoon wat haar probleem juist is?

SOFIE

Haar probleem?

INGRID

Kan het dat ze spijt heeft? Dat  het is geëscaleerd?

SOFIE

'T is sowieso geëscaleerd.

INGRID

Ik bedoel... Kan het zijn dat ze hun... ervaring wat heeft opgeblazen?

SOFIE

Ik snap niet wat ge bedoelt.

INGRID

Ze is geen 20 meer. Misschien ziet ze haar carrière aan zich voorbijgaan aan tiktokkende jeugd? En is ze een nieuw verhaal gaan halen bij een man die zich na een tijd weer heeft opengesteld?

Sofie laat een ijzige stilte vallen

 

SOFIE 

Ja... Ocharme. De rijke, eenzame, witte man die moet toezien hoe zijn ex de wijde wereld intrekt. (beat)

Als ge denkt dat die narratief ons ook maar een beetje vooruit gaat helpen, zit ge goed fout. Want hier word ik dus heel kwaad van.

Sofie buigt zich dreigend naar Ingrid toe.

SOFIE

Hannah heeft mij alles verteld.

INGRID

Ah ja?

SOFIE

Ja.

(beat)

Jullie zijn jaren samen geweest.

INGRID

Dus?

SOFIE

Dus... Ik vind het moeilijk om te geloven dat gij, na al die jaren, dit aspect van hem niet kent.

Ingrids ogen schieten vuur.

SOPHIE

Kan het zijn dat ge bepaalde dingen niet wilt zien?

INGRID

(kort) Ge hoeft niks te insinueren. Ik ken Robert!

Sofie leunt weer achterover.

Stilte.

 

SOFIE

Het enige dat zij wil is een excuus.

INGRID

Robert kan zich niet excuseren als hij niet weet waarvoor.

SOFIE

‘Sorry’ is blijkbaar moeilijk om uit zijn dikke portemonnee te halen hé Ingrid.

INGRID

Pas op met die ratte tong, juffrouw. Die kan heel wat schade aanrichten

SOFIE

Daar zien we nu de gevolgen van, ja

Sofie's gsm TRILT. Een sms van Hannah. Ze staat recht en vertrekt richting toilet. Ingrid blijft kwaad achter. Wanneer Sofie de wc binnenkomt, veegt Hannah vastberaden een traan uit haar ogen. Sofie gaat voor haar staan, zoekt oogcontact. Ze wil Hannah vastpakken, maar die deinst achteruit.

HANNAH

Ben oké, ben oké.

SOFIE

Oké. Sorry.

Sofie probeert rustig te worden

 

SOFIE

Dat ze die vetzak Robbie noemt

Hannah schudt haar hoofd.

HANNAH

Dit gaat niet.

De andere camera is Ingrid gevolgd naar buiten, waar Robert in gedachten verzonken staat te roken aan het verste uiteinde van het grote terras.

INGRID

Mag ik er ook zo eentje?

Robert merkt haar nu pas op. Ingrid steekt een hand uit. Robert geeft haar een sigaret, en steekt die hem voor haar aan. Ingrid houdt haar handen rond het vlammetje tegen te wind.

Meanwhile;

HANNAH

(beat) Hij beseft dat hij erover is gegaan. 

Sofie gelooft niet wat ze hoort.

SOFIE

Ik vind niet dat dat besef zo zichtbaar doorsijpelt

HANNAH

Ik denk het wel.

SOFIE

Hannah... ge kunt die hier toch niet zomaar mee laten wegkomen?

HANNAH

Dat doe ik niet. Ik wil gewoon zijn leven niet kapot maken.

SOFIE

Hij is te ver gegaan.

HANNAH

Ik had niet moeten gaan

SOFIE

(benadrukt nog eens)

Hij is te ver gegaan

 

HANNAH

We waren wel met twee.

 

SOFIE

Gij wou het niet

 

HANNAH

 Eerst wel natuurlijk, tot ie me … en dan...

 

 Sofie zucht. Ze wacht, probeert kalm te spreken.

 

SOFIE

Een normale mens merkt zoiets

 

HANNAH

Ja, maar ik heb niks gezegd.

SOFIE

Wat voor een gast is dat dat ie niet gemerkt heeft dat gij bevroor…?

We zien Ingrid en Robert in stilte hun sigaret roken. Ingrid wrijft even over Robert zijn rug.(she's got his back)

SOFIE

En wat als hij dat volgende maand bij iemand anders doet?

Hannah schudt haar hoofd

HANNAH

Dat zal hij niet doen. Nu niet meer. Dat is het belangrijkste

Sofie knikt

SOFIE

Wat wilt ge nu doen?

Hannah schudt haar hoofd.

HANNAH

Ik kan daar echt niet meer bij gaan zitten. Hoezeer ik ook weet dat praten het beste is. Het lukt me nu niet. 

 

SOFIE

Wilt ge naar huis?

Hannah denkt even na

HANNAH

Nee, ik ga nog even naar het kerkhof.

Sofie knikt

SOFIE

Oke. Ik zal wel voorgaan.

 

Sofie gaat Hannah mokkend voor, het restaurant weer in.

Ze passeren aan hun tafeltje, nemen hun jassen. Hannah drinkt rechtstaand nog een paar slokken van haar water en wandelt dan Sofie achterna.

Robert ziet hen buitenkomen aan de uitgang, een twintigtal meter bij hen vandaan. Hij kijkt vragend naar Ingrid.

INGRID

Zijn die weg?

Ingrid snapt er ook niets van. Robert wandelt instinctief in hun richting.

ROBERT

(voorzichtig) Hannah?

Hannah kijkt niet om.

ROBERT

Hannah?

INGRID

Laat, Robbie.

Robert stopt en kijkt bijna hulpeloos toe hoe de vrouwen uit het zicht verdwijnen.

bottom of page